รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่)

สวนซีต้า

405 หมู่ 4 บ้านคลองม่วง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

ไร่ธนภัทร

82/2 หมู่ 8 บ้านราษฏร์สามัคคี ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

1 14 15 16 19
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)