กิจกรรมปีงบประมาณ 2563

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ณ ว...

รายละเอียด
กิจกรรมปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง ปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัด...

รายละเอียด
กิจกรรมปีงบประมาณ 2563

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

องค์การบริการส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID-19) โดยจัดฝึก...

รายละเอียด
กิจกรรมปีงบประมาณ 2563

โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัดและเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรค COVID-2019

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด สำนักงาน

รายละเอียด
กิจกรรมปีงบประมาณ 2563

โครงการจิตอาสาพัฒนาลำคลองในตำบลคลองม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ร่วมกับจิตอาสาในตำบลช่วยกันพัฒนาลำคลองไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อแ...

รายละเอียด