หน้าหลัก

-- Welcome to Khlongmuang Subdistict Administrative Organization --

ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยแสกน Qr code นี้ หรือ โทร. 044000611 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อบต.คลองม่วง ให้บริการอินเทอร์เน็ต ฟรี ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กองคลัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงมหาดไทย
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • กรมบัญชีกลาง
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
  • ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)

สถานที่ท่องเที่ยว

  • Tayama Farm
  • สวนผลไม้นรา
  • Sugarvia
  • สวนผักปากช่อง

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
เลขที่ 55 หมู่ 17 บ้านสันติสุข
ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์  044000611
โทรสาร   044000611 ต่อ 107

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง