พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กระดานสนทนาCategory: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อบต.คลองม่วง Staff asked 7 months ago

พูดคุยสนทนาเรื่องที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ที่นี่

อบต.คลองม่วง Staff replied 7 months ago

จะเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างอย่างไร

Your Answer

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง