ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เอกสารแนบท้ายประกาศ (PDF) เอกสารแนบท้ายประกาศ (Excel)

ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (31 มีนาคม 2563)

เอกสารเพื่อตรวจสอบรายการดาวน์โหลดได้ที่นี่ (รูปแบบ PDF) เอกสารเพื่อตรวจสอบรายการดาวน์โหลดได้ที่นี่ (รูปแบบ Excel)

จิตอาสาพัฒนาลำตะคอง ทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2563

จิตอาสาตำบลคลองม่วง ร่วมใจกันพัฒนาลำคลองหินลับ หมู่ที่ 20 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563

1 16 17 18
ช่องทางติดต่อ