ส่งเรื่องพบการทุจริตประพฤติมิชอบ

พบการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สามารถกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ครับ

ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในทางสาธารณะและขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เราจะนำไปแก้ไขและปฏิบัติตามระเบียบต่อไป

  กรอกชื่อและนามสกุล

  กรุณากรอกอีเมลของคุณ

  กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

  ข้อความ

  อัพโหลดไฟล์ (ถ้ามี)
  กดเลือก

  ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)