ข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การทุจริต

ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และพบเจอการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ /แจ้งเรื่องทุจริต

ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในทางสาธารณะและขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เราจะนำไปแก้ไขและปฏิบัติตามระเบียบต่อไป

กรุณากรอกข้อความ
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง