รายงานการเงิน

22/02/2024 รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2566
11/10/2023 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566
06/04/2023 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566
06/03/2023 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
06/01/2023 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565
05/12/2022 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
10/11/2022 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565
06/10/2022 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2565
08/09/2022 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565
05/08/2022 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
06/07/2022 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2565
05/06/2022 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
05/05/2022 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565
10/04/2022 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2565
05/03/2022 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
03/02/2022 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565
13/01/2022 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564
02/12/2021 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
02/11/2021 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2564
13/10/2021 รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2564
04/09/2021 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564
05/08/2021 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564
11/07/2021 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
08/06/2021 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ดูรายงานย้อนหลังทั้งหมด >>

29/01/2024 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
01/03/2023 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
20/12/2022 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28/02/2022 ประกาศเผยแพร่ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
15/03/2021 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
13/11/2020 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01/11/2019 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13/09/2018 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ช่องทางติดต่อ