รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

18/05/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
23/04/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
15/04/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
10/03/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
08/02/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
17/01/2022 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
13/01/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
05/01/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
08/12/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
07/11/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

ประจำปีงบประมาณ 2564

08/10/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
24/09/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
11/07/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
05/07/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
05/05/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
22/04/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
15/03/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
15/01/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
08/01/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
30/11/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
31/10/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง