รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

14/12/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 14ธันวาคม 2565)
07/12/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 7 ธันวาคม 2565)
12/10/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
11/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 11 ตุลาคม 2565)
09/10/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
07/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 7 ตุลาคม 2565)
05/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองการศึกษาฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
05/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 5 ตุลาคม 2565)
04/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองสาธารณสุข วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
04/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
04/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
03/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองคลัง วันที่ 3 ตุลาคม 2565)
11/09/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
06/08/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
10/07/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
07/07/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
12/06/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
18/05/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
23/04/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
15/04/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
10/03/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
08/02/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
17/01/2022 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
13/01/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
05/01/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
08/12/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
07/11/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
30/10/2021 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรค์และแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
08/10/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
07/10/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
24/09/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
11/07/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
05/07/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
24/05/2021 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 บ้านคลองม่วง ถึงหมู่ 6 บ้านโป่งวัวแดง ด้วยวิธี e-bidding
13/05/2021 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (ชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด)
05/05/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
22/04/2021 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 4 บ้านคลองม่วง ถึง หมู่ 6 บ้านโป่งวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/04/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
22/04/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2564
01/04/2021 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 21 บ้านแสนสุข(ช่วงสายบ้านแสนสุข-บ้านซับเศรษฐี)
16/03/2021 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/03/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
15/03/2021 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 21 บ้านแสนสุข (ฃ่วงสายบ้านแสนสุข-บ้านซับเศรษฐี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/02/2021 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ประกวดราคคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/01/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2564
15/01/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
08/01/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
05/01/2021 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้นราชการ
30/11/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
31/10/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
15/10/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2563
20/07/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2563
02/04/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2563
07/01/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2563
09/10/2019 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2562
07/10/2018 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

14/12/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 14ธันวาคม 2565)
07/12/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 7 ธันวาคม 2565)
11/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 11 ตุลาคม 2565)
07/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 7 ตุลาคม 2565)
05/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองการศึกษาฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
05/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 5 ตุลาคม 2565)
04/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองสาธารณสุข วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
04/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
04/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
03/10/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองคลัง วันที่ 3 ตุลาคม 2565)

ประจำปีงบประมาณ 2565

09/10/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
11/09/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
06/08/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
10/07/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
12/06/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
18/05/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
15/04/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
10/03/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
08/02/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
05/01/2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
08/12/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
07/11/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

ประจำปีงบประมาณ 2564

08/10/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
24/09/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
11/07/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
05/07/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
05/05/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
22/04/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
15/03/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
15/01/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
08/01/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
30/11/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
31/10/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
12/10/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
07/07/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
23/04/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
13/01/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
07/10/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
08/07/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
22/04/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2564
20/01/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2564
15/10/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2563
20/07/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2563
02/04/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2563
07/01/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2563
09/10/2019 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2562
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง