ข้อมูลสถิติรายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้รวบรวมสถิติต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนทราบ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2565


Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง