ข้อมูลสถิติรายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้รวบรวมสถิติต่างๆ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนทราบ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564


ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)