ติดต่อเรา3

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
เลขที่ 55 หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข ตำบลคลองม่วง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 044000611
โทรสาร  044000611 ต่อ 107

หมายเลขหน่วยงานภายใน

สำนักปลัด ต่อ 0
กองช่าง ต่อ 104
กองคลัง ต่อ 106
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สายภายในชำรุด ให้ต่อ 0 ไปพลางก่อน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สายภายในชำรุด ให้ต่อ 0 ไปพลางก่อน)


E-mail   :   6302107@dla.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/khlongmuang

Line ID  :  @258aombw

 

แสกนเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ อบต.คลองม่วง

ส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พบเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง สามารถส่งเรื่องแจ้งมาที่นี่ (ข้อมูลของท่านถือเป็นความลับทางราชการจะไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้น)

แผนที่การเดินทาง

ช่องทางติดต่อ