ประกาศเผยแพร่ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศงบการเงิน-ปี2564

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง