อบต.คลองม่วง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการกรมปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา

วันที่ 25 พ.ย. 2565 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการกรมปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณป่าชุมชน วัดคีรีศรีรัตนาราม หมู่ 9 บ้านโป่งดินดำ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

1 2 3 12
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง