โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม หัวหน้าสำนักปลัด และนายปรมินทร์ แขะตะคุ (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ) ร่วมพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคลองม่วง ผู้อำนวยการรพ.สต.คลองม่วง รพ.สต.ซับพลู และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

1 2 3 16
ช่องทางติดต่อ