คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ด้านกฎหมาย

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง