ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ร่วมฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองม่วง ร่วมฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณามหาธิคุณ และจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” รวบรวมสิ่งของอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางหลวง

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อรับฟังบรรยาย และการแปรรูปสินค้าของกลุ่มแปรรูปปลาร้าบ้านซับพลู

อบต.คลองม่วง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.งิ้วราย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 อบต.คลองม่วง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.งิ้วราย เพื่อดูงานของกลุ่มแปรรูปปลาร้าบ้านซับพลูและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองม่วง

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคลองม่วง ครั้งที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคลองม่วง ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่าง 27-31 ต.ค.63 ณ สนามกีฬา อบต.คลองม่วง บัดนี้ได้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย อบต.คลองม่วง ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้โครงการแข่งขันกีฬาฯครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

องค์การบริการส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID-19) โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นสถานที่ฝึกอบรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง ปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จิตอาสาพัฒนาลำตะคอง ทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2563

จิตอาสาตำบลคลองม่วง ร่วมใจกันพัฒนาลำคลองหินลับ หมู่ที่ 20 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการแข่งขันกีฬา คลองม่วงเกมส์ ครั้งที่ 20

โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองม่วง เมื่อวันที่ 23-31 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง