ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดประกาศไฟล์ PDF ได้ที่นี่

นโยบายบุคลากร

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง