ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 4 ตุลาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แผนจัดซื้อจัดจ้างสป.4-ตค-65

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง