ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองสาธารณสุข วันที่ 4 ตุลาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2566-สาธา

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง