ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 21 บ้านแสนสุข (ฃ่วงสายบ้านแสนสุข-บ้านซับเศรษฐี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้าย

ebidding-01capsil

ดาวน์โหลดราคากลาง

ebidding-01capsil-price

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง