รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรค์และแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง-2564-web

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง