โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นประธานเปิด โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)