โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคลองม่วง ผู้อำนวยการรพ.สต.คลองม่วง รพ.สต.ซับพลู และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)