สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ได้ที่นี่

สขร.65-ประจำเดือน-ก.พ.65

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง