สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

10-สรุปผลการซ์้อจ้าง-สขร.65-ประจำเดือน-ก.ค.65

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง