สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานได้ที่นี่

สรุปผลการซ์้อจ้าง-สขร.66-ประจำเดือน-ต.ค65

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง