สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

สรุปผลการซ์้อจ้าง-สขร.66-ประจำเดือน-พ.ย65

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง