องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณป่าชุมชน วัดคีรีศรีรัตนาราม หมู่ 9 บ้านโป่งดินดำ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)