งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ผู้อำนวยการท้องถิ่น ได้มอบหมายให้นายปรมินทร์ แขะตะคุ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ ได้นำกำลัง งานป้องกัน จำนวน 3 นาย และ อปพร จำนวน 6 นาย สำรวจ ความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย จำนวน 22 หลัง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ