ัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ณ โรงเรียนบ้านวังสีสด

วันนที่ 15 มิถุนายน 65 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง มอบหมายให้ นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ โดยมีท่านรองนายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และสมาชิก อบต หมู่ 3 ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านวังสีสด

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ