โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคลองม่วง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)