กองสาธารณสุขฯ ตรวจATK ให้กับผู้ที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 5 มกราคม 65 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง มอบหมายให้ นางสาวปิยนันท์ อธิชโฆษิตนนท์ ตรวจ ATK ให้กับผู้ที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)