โครงการฝึกอปพร. รุ่นที่4 วันที่ 5 ว่าด้วยวิชาการสารเคมี ปฐมพยาบาล CPR การเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย และมอบใบประกาศสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

วันที่ 1 กันยายน 2566 โครงการฝึกอปพร. รุ่นที่4 วันที่ 5 ว่าด้วยวิชาการสารเคมี ปฐมพยาบาล CPR การเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย และมอบใบประกาศสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)