โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคลองม่วง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างได้ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)