โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)