โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)