โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม หัวหน้าสำนักปลัด และนายปรมินทร์ แขะตะคุ (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ) ร่วมพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)