โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ(รองนายกฯ) พร้อมด้วยนายพชร โสภานุมาศ ปลัดอำเภอปากช่องประจำตำบลคลองม่วง ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ร่วมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)