โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ(รองนายกฯ) นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม(หัวหน้าสำนักปลัด) นายปรมินทร์ แขะตะคุ (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ) และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมฟาวเท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ