ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร e-bidding ได้ที่นี่

e-bidding-01-2566

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง