จิตอาสาพัฒนาลำตะคอง ทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2563

จิตอาสาตำบลคลองม่วง ร่วมใจกันพัฒนาลำคลองหินลับ หมู่ที่ 20 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)