สวนละมัย อินทร์ยิ้ม (สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร)

สวนผู้ใหญ่ละมัย อินยิ้ม เจ้าของสวน คือ นางละมัย อินทร์ยิ้ม (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 56 หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง ตำบลคลองม่วง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยสวนแยกเลี้ยวขวาจากถนนโยธาธิการ เลขที่ 3060 เข้าไปประมาณ 100 เมตร มีพื้นที่ 4 ไร่  โดยมีการปลูกทุเรียน 130ต้น  เริ่มต้นเมื่อปี 2557 ได้ผลผลิตที่จำหน่ายได้ในปี 2560 จำนวน 300 ลูกโดยประมาณ  เน้นการปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น ทำปุ๋ยหมักใช้สำหรับไว้ใช้เอง มีบ้านพักรับรอง จำนวน 2 หลัง และมีอาคารสำหรับให้ความรู้  ผลผลิตทุเรียนจะมีในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 


ภายในสวนจะมีบ้านพักรับรอง 2 หลัง ลักษณะเป็นบ้านต้นไม้ไว้รองรับแขกที่จะมาพักเพื่อเรียนรู้วิธีทำการเกษตร

น้ำสำหรับใช้ในสวน เป็นระบบน้ำบาดาล โดยสูบไปไว้ที่แท๊งก์น้ำแล้วนำน้ำนั้นมาใช้ในสวนอีกที

ในสวนใช้ปุ๋ยหมักเป็นหลัก โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและหาได้ในสวนเอง

มีที่สำหรับประชุมให้ความรู้ พูดคุยสนทนาสำหรับผู้ที่เข้ามาชมสวน

นี่คือหน้าตาของดอกทุเรียนและลูกทุเรียนจากสวนละมัย อินทร์ยิ้ม


ติดต่อเข้าชมสวน ได้ที่ นางละมัย อินทร์ยิ้ม โทร. 0933297554

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)