องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง แจ้งประกาศ การปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 88-2972 นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึง 19 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 45 วัน

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง