ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 12 เมษายน 2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายสมศักดิ์ นุ้ยแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองม่วง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยฯทุกหมู่บ้าน และสมาชิกฯทุกหมู่บ้าน ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 12 เมษายน 2567

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ