สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

สรุปผลการซ์้อจ้าง-สขร.65-ประจำเดือน-พ.ย.64

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง