การประชุมชี้แจงให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ให้ความรู้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ