สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

สรุปผลการซ์้อจ้าง-สขร.65-ประจำเดือน-ต.ค.64

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง