องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ร่วมกันประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายประทีป เรืองเกษม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายปวริศ บุดสาเดช (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายสามารถ มีฤกิจ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ได้ร่วมประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2567

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ