ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตก่อสร้างทางสาธารณะบนพื้นที่สาธารณประโยชน์

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศการขออนุญาตทางสาธารณะ2565

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง