ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ

ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมิชอบ

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง